Zjazd absolwentów LP, LPDWP, SN w Sulechowie

Nie masz na świecie pożyteczniejszego ani chwalebniejszego powołania...

12 czerwca 1998 roku odbył się pierwszy wspólny zjazd absolwentów sulechowskich szkół pedagogicznych.
Zjazd został przygotowany przez pracowników Zespołu Szkół Administracyjnych im. Fryderyka Chopina w Sulechowie oraz absolwentów Liceum Pedagogicznego w Sulechowie.

Wspomnieniom nie było końca. ...
Na koniec uroczystości obecni przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, parlamentarzyści wraz z absolwentami szkół odsłonili tablicę upamiętniającą funkcjonowanie szkół pedagogicznych.

W tym gmachu w tatach 1946-94 funkcjonowały kolejno: Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Zespół Szkół Pedagogicznych, Studium Nauczycielskie. Ogółem Sulechowska Kuźnia Pedagogów wykształciła 6539 nauczycieli, którzy odgrywają znacząca rolę w życiu oświatowym, naukowym, kulturalnym i społecznym Polski. Swoim Niezapomnianym Dyrektorom i Nauczycielom należne wyrazy szacunku oraz podziękowania składają wdzięczni uczniowie. Sulechów 12 czerwca 1998r.

Dyplom Kuratora Oświaty

Materiały zjazdowe dotyczące Liceum Pedagogicznego opracowane zostały przez Leona Okowińskiego i Bolesława Hejduka.
Materiały zjazdowe dotyczące szkół kształcących nauczycieli przedszkoli opracowane zostały przez Marię Domejko i Bernarda Grupę.
Materiały zjazdowe i zaproszenia wydrukowane zostały przez Zespół Szkół Administracyjnych w Sulechowie z wielkim zaangażowaniem pani Weroniki Dobrewskiej i Jolanty Stańkowskiej.

Do sprawnego przebiegu ZJAZDU ABSOLWENTÓW przyczyniły się: Czesława Kolasa - kierownik Internatu ZSA, wszyscy pozostali nauczyciele ZSA, oraz Zofia Rosolska - główna księgowa, Gabrysia Szymańska, Katarzyna Magda, Wanda Zawadzka, Hanna Gabryelewicz wraz z innymi pracownikami szkoły, kuchni i zaopatrzenia.

W imieniu absolwentów byłych szkół pedagogicznych i komitetu organizacyjnego, serdecznie dziękuję wszystkim wyżej wymienionym.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Dyrektor ZSA
mgr Jan Grzesik

Sulechów, 12 czerwca 1998r.Komentarze
© 2002- 2021 Sulechowskie Strony created by Sulech 23069556 (10)