60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

4 października 2014 roku Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie obchodziło jubileusz 60-lecia.

ks SapiechaŚwięto szkoły i kolejny IV Zjazd Absolwentów rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża w Sulechowie. Mszę odprawili księża - proboszcz Janusz Mikołajewicz, dziekan Henryk Wojnar, Marcin Napadło były katecheta liceum.
Bardzo ciekawą homilię wygłosił ks. Andrzej Sapieha – absolwent sulechowskiego liceum. (Cały tekst homilii można przeczytać po otwarciu pliku homilia_lo_sulechow_LX_rocznica.pdf)

Kolejnym oficjalnym punktem programu było spotkanie absolwentów, obecnych i byłych nauczycieli oraz zaproszonych gości w sali estradowo-kinowej Sulechowskiego Domu Kultury.

W imieniu organizatorów przywitali zebranych i całą uroczystość prowadzili absolwenci szkoły Barbara Majewska – Durda (nauczycielka liceum) oraz pan Henryk Brudło.

Po przywitaniu zaproszonych gości miły nastrój został stworzony przez mini recital (w dwóch odsłonach, na początku i na końcu części oficjalnej) Artura Rożka - baryton, któremu na fortepianie akompaniował Leszek Knopp – obaj absolwenci sulechowskiego liceum.

W imieniu dyrekcji liceum uroczystość otworzyła pani wicedyrektor Beata Leśniak.

Zebrani obejrzeli prezentację szkoły na przestrzeni 60 lat istnienia liceum.
Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów.
Uroczystość uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, byłych dyrektorek liceum: pani Krystyny Orwat, pani Haliny Szeląg w obecności pana dyrektora Teodora Kwaśnika.

Głos zabrali: Marszałek Województwa Lubuskiego pani Elżbieta Polak, Starosta Powiatu Zielonogórskiego pan Ireneusz Plechan, Burmistrz Sulechowa pan Roman Rakowski, Dyrektor partnerskiej szkoły w Anglii pan John Guy, ksiądz Proboszcz Janusz Mikołajewicz i prorektor PWZS w Sulechowie, przewodnicząca Rady Rodziców przy LO w Sulechowie pani Izabela Wojewoda.

Głos zabrali także absolwenci: pani Alina Mickiewicz-Nowińska – absolwentka z roku 1958 i Malwina Małowska – absolwentka z roku 2014

Jan Grzesik – absolwent z roku 1972 oraz nauczyciel liceum z okresu 1977-1994, podziękował organizatorom Zjazdu Absolwentów za miłe przyjęcie i w ramach wspomnień, wspomniał swoją mamę - Antoninę Grzesik, która zasłużyła się szkole poprzez uruchomienie inicjatywy jego utworzenia.
Zebrani dowiedzieli się, że Antonina Grzesik w latach powojennych jako przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego (obecnie Rady Rodziców) w Szkole Podstawowej NR 2 w Sulechowie czyniła starania o utworzenie liceum ogólnokształcącego w Sulechowie. Początkowo jej starania nie przynosiły efektów, ponieważ władze oświatowe nie planowały takiej szkoły w Sulechowie. Przełom nastąpił gdy pod wnioskiem o utworzenie sulechowskiego ogólniaka zebrała podpisy wielu rodziców i udała się do Warszawy, gdzie udało jej się dotrzeć do Pana Prezydenta Bolesława Bieruta. Prezydent Polski po wysłuchaniu prośby własnoręcznie napisał na wniosku zgodę na utworzenie rozwojowego liceum ogólnokształcącego w Sulechowie. Po powrocie i przekazaniu zgody Pana Prezydenta, uruchomiono formalności, ruszyły prace remontowe i w 1954 roku uruchomiono Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie wraz z 7-klasową szkołą podstawową. Antonina Grzesik była także przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego w LO do momentu gdy komitet pod jej przewodnictwem nie wyraził zgody na nadanie szkole nazwy im. Feliksa Dzierżyńskiego.

Po oficjalnych uroczystościach w SDK absolwenci i zaproszeni goście przeszli do szkoły, gdzie na podwórku szkolnym posadzono „Dąb Wolności”.
Zebrani zwiedzali szkołę, w auli szkoły oglądali zdjęcia, kroniki, puchary i małą wystawę historyczną.
Odbyły się także spotkania poszczególnych roczników z nauczycielami, wychowawcami, kolejne wspomnienia i wspólne zdjęcia.

Zjazd zakończył Bal Absolwentów w hali sportowej „Trójka”.

Dopisek autora tekstu:
W 1989 roku Rada Pedagogiczna LO przyjęła na wniosek Jana Grzesika uchwałę o usunięciu z nazwy szkoły imienia Feliksa Dzierżyńskiego. I tak historia zatoczyła koło. Uśmiech

Basia Majewska poprosiła o umieszczenie na stronie poniższego tekstu:

Komitet Organizacyjny dziękuje serdecznie wspaniałym Gościom, Profesorom, Absolwentom i Pracownikom Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie za udział w IV Zjeździe Absolwentów 2014 roku oraz Balu Absolwenta, a także za stworzenie niesamowitej i niezapomnianej atmosfery podczas Jubileuszu 60 lecia naszej Szkoły.
Absolwentom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i wielu lokalnych instytucji dziękujemy za wkład pracy, wszelką pomoc i życzliwość.
Dziękujemy wszystkim wspaniałym i życzliwym ludziom za zaangażowanie w organizację naszych imprez i wszelakie wsparcie.

Czytaj także Jubileusz 55-lecia LO w Sulechowie

Treść strony została zmieniona po uroczystości w dniu 9.10.2014 r.
Tekst i zdjęcia Jan Grzesik
zdjęcia: Zakład Fotograficzny Maciek KozubalKomentarze
© 2002- 2021 Sulechowskie Strony created by Sulech 23069542 (5)