Regulamin - Zasady korzystania z serwisu

Poniższy regulamin jest formą porozumienia pomiędzy Twórcą serwisu Sulechowskie Strony, a Użytkownikami (osobami zarejestrowanymi w Serwisie).

PRAWA ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA SERWISU

 • Pisanie Komentarzy do tekstów publikowanych w części informacyjnej serwisu Sulechowskie Strony.
 • Możliwość publikacji, poprawiania i usuwania opublikowanych Ogłoszeń.
 • Możliwość utworzenia własnej lub firmowej, bezpłatnej Wizytówki WWW z własnym adresem url (subdomeną na domenie sulech.pl), w oparciu o udostępnione szablony, zmiany jej treści, wyłączenie lub usunięcie z serwisu.
 • Użytkownicy posiadający zweryfikowaną przez Twórcę firmę, także osoby znane Twórcy osobiście, dodatkowo mogą otrzymać techniczne wsparcie przy tworzeniu i publikacji ogłoszenia oraz tworzeniu, publikacji, indeksacji i pozycjonowaniu wizytówki www.

ZASADY OGÓLNE

 • Z serwisu mogą aktywnie korzystać pełnoletnie osoby zamieszkałe w Gminie Sulechów i w okolicznych gminach, które utworzą konto podając prawdziwe dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny, aktywny adres e-mail.
 • Polityka prywatności - Twórca respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych czytelników. Dane osobowe i adresowe uzyskane w trakcie zakładania konta Użytkownika w serwisie Sulechowskie Strony, lub przesłania ich w liście elektronicznym wraz z pytaniem, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833) wyłącznie w komunikowaniu się Właściciela z zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu Sulechowskie Strony. Więcej w Polityka Prywatności(pdf)
 • Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 • Prawa autorskie - prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie, oraz wysyłanych newsletterach i auto-powiadomieniach są zastrzeżone i podlegają przepisom Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 • Wykorzystywanie informacji z Serwisu w celach niekomercyjnych, lub komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Właściciela serwisu Sulechowskie Strony i uzgodnieniu szczegółów.
 • Osoba publikująca teksty, zdjęcia, grafiki lub ich fragmęnty bierze na siebie odpowiedzialność prawną za skutki publikacji, gdy zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.
 • Odpowiedzialność prawną za naruszenie dóbr osób trzecich, poprzez publikowanie informacji (teksty, zdjęcia, nr telefonów i adresy) bez wymaganego zezwolenia, ponosi Użytkownik Serwisu, który opublikował te informacje.
 • W przypadku zgłoszenia pod adresem Twórcy roszczeń osób trzecich powstałych wskutek publikacji w Serwisie treści lub zdjęć, dostępne dane Użytkownika zostaną udostępnione właściwym organom zgodnie z literą prawa. Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty Twórcy, powstałe na wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
 • Twórca stara się, aby informacje prezentowane w Serwisie były zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści publikowane przez inne osoby, a także za skutki wykorzystywania publikowanych informacji.
 • Uśpione konta (brak logowań w ciągu roku) lub konta nieaktywowane (brak pierwszego logowania w okresie 24 godzin od utworzenia konta) mogą być usunięte

TWORZENIE I PUBLIKACJA STRONY WWW

 • Strona WWW (tzw. wizytówka) może być tworzona i poprawiana osobiście przez użytkownika konta, wyznaczoną przez niego osobę lub Twórcę. Odpowiedzialność prawną za opublikowane treści ponosi użytkownik konta Sulechowskich Stron.
 • Wybrana nazwa subdomeny powinna wiązać się z działalnością lub nazwą firmy będącej własnością użytkownika konta.
 • Treść stron stanowi informację publiczną i dostępna jest dla wszystkich.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie na własnej Stronie WWW ofert loterii, sprzedaży lawinowej, produktów finansowych i podobnych ofert.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie na Stronie WWW reklam stron trzecich. Reklamy, treści marketingowe opublikowane na stronie muszą być własnością i dotyczyć działalności osoby posiadające konto na Sulechowskich Stronach.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie na własnej Stronie WWW innego regulaminu lub warunków korzystania przez innych, niż określone w niniejszym regulaminie.
 • Wizytówki nie aktualizowane w okresie ostatnich dwóch lat mogą zostać usunięte.
 • Firmy które utworzą swoją wizytówkę podając opis i ofertę firmy i umieszczą na stronie lub prześlą do Właściciela serwisu nr Regon lub NIP, po weryfikacji otrzymują możliwość korzystania z HTML.
 • Poprawnie utworzona wizytówka może być umieszczona w katalogu wizytówek Sulechowskich Stron.

PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ

 • Ogłoszenia mogą publikować osoby które utworzą konto na Sulechowskich Stronach, akceptując zapisy w Regulaminie - Zasadach korzystania z serwisu.
 • W ogłoszeniu można publikować grafiki i zdjęcia. Zaleca się żeby grafiki lub zdjęcia nie były większe niż 300kB i miały kształt zbliżony do kwadratu. W celu zabezpieczenia serwisu przed publikowaniem wielkich lub rozciągniętych zdjęć, zdjęcia publikowane są o max. wymiarze dłuższego boku = 150px. Po kliknięciu w taką miniaturę, otworzy się nowe okno z powiększeniem grafiki.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie treści słownych ogłoszenia w formie plików graficznych, co uniemożliwia publikowanie treści ogłoszenia w kanale RSS.
 • Niedopuszczalne jest rozciąganie ogłoszeń pustymi liniami, powiększanie do monstrum wielu fragmentów tekstu ogłoszenia, utrudniające zapoznanie się z jego treścią na jednym ekranie monitora, stosowanie zbyt wielu kolorów. Zalecanym jest maksimum treści, minimum formy.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie serii kilku ogłoszeń na temat sprzedawanych podobnych rzeczy. Serwis nie jest sklepem internetowym, w takim przypadku należy wymienić oferowane rzeczy z krótkim opisem w jednym ogłoszeniu.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie w treści ogłoszenia ofert loterii, sprzedaży lawinowej, produktów finansowych i podobnych ofert.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie w treści ogłoszenia reklam stron trzecich.
 • Ogłaszający zobowiązuje się do szanowania wytycznych Netykiety Sieciowej, w tym do nie powtarzania ogłoszeń częściej niż raz na dwa tygodnie.
 • Ogłoszenia szukające pracowników, lub oferujące pracę powinny zawierać pełną informację adresową firmy dla której będzie świadczona praca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Twórca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie - Zasadach korzystania z serwisu bez podawania przyczyn.
 • Twórca serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania publikowanych treści lub zdjęć, blokowania lub usuwania kont użytkowników których założyciele nie stosują się do powyższego Regulaminu Zasad korzystania z serwisu, lub naruszają (w ocenie Twórcy) polskie prawo, lub nie stosują się do zaleceń Netykiety Sieciowej.

Każda osoba przed utworzeniem własnego konta w serwisie Sulechowskie Strony wyraża zgodę (przez oznaczenie elementu [checkbox] w formularzu rejestracyjnym) na powyższe zapisy w Regulaminie - Zasadach korzystania z serwisu.

© 2002- 2024 Sulechowskie Strony created by Sulech 23238433 (3)