Polityka prywatności
Sulech - Sulechowskie Strony

Sulechowskie Strony utworzone i administrowane przez webmastera tworzacego serwisy internetowe, zwane są dalej SERWISEM.

Do założenia nowego konta użytkownika konieczne jest podanie: adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu pocztowego, nr telefonu. Do wysłania zapytania składanego przy pomocy formularza kontaktowego konieczne jest podanie danych, takich jak imię lub nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Przesłane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu SERWISU z użytkownikiem serwisu. Podanych nam danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy, ani w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim.

SERWIS stosuje wyraźny podział swojej witryny na strefę ogólnodostępną i strefę zamkniętą.
W strefie otwartej znajduje się między innymi formularz do kontaktu e-mailowego, formularz do założenia nowego konta użytkownika SERWISU, a także formularze wyszukiwarek tekstów, ogłoszeń i wizytówek www.
Przy wykorzystaniu strefy zamkniętej realizowane są funkcje zgodne z umową zawartą pomiędzy użytkownikiem a SERWISEM zawartej przy tworzeniu konta użytkownika. Dostęp do strefy zamkniętej wymaga posiadania loginu i hasła.

SERWIS mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, kwestie bezpieczeństwa tych danych traktuje z najwyższą starannością i dokłada wszelkich starań, aby chronić SERWIS wraz z przetwarzanymi na nim danymi, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
W tym celu serwis korzysta z protokołu HTTPS który szyfruje przesyłane dane zapobiegając przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Serwis wykorzystuje cookies sesji (cookies tymczasowe) generowane podczas otwarcia pierwszej strony serwisu i przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez tego cookies niemożliwym byłoby zalogowanie się do panelu użytkownika.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z poźn. zm

Poprawny CSS! I heart validator

© 2002- 2023 Sulechowskie Strony created by Sulech 23161684 (6)